آمار چورس - قاچاق کرم

 
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲

 

قاچاق کرم که جدش از روستای چرس(چورس)دهستان چای پاره    قره ضیالدین به قفقاز سفر کرده،در ده قیراخ کسمه از بخش قازاخ (قزاق) ایالت گنجه سکونت اختیار کرده بود-اگر چه در ناحیه ای دور از ارس به پا خاسته بود،در منطقه پهناور،که ایالت های گنجه ،گرجستان ،ارمنستان فعلی آناتولی و آذربایجان ایران را در بر می گرفت ،جولان می کرد.

فراری شدن و به کوه زدن یکی از شیوه های مبارزه با نظام استبدادی بوده است.تاریخ سراسر دنیا واز آن جمله ایران و سرزمین های همسایه اش چون قفقاز و عثمانی از حوادث مربوط به یاغیان به به تنگ آمده از ستم و زور گویی ماموران و خان ها آکنده است. بعضی از این به کوه زدگان در پرتوی دلاوری خود در ذهن توده های ستمدیده تبدیل به قهرمانان مردم خواه شده ،ترانه ها وداستانها درباره اش ساخته شده و گاهی هم  همین ساخته ها دست مایه آفرینش رمانهایی چون کلیدردولت آبادی،اینجه ممد وافه چاقر جایی یاشار کمال ،آینالی وشاهین قفقازسلیمان رحیموف ،بر پشت بزآت جلال برگشادو بالاخره رمان چهار صد صفحه ای قاچاق کرم فرمان عیوضلی،که بدست یکی از بازماندگان کرم –خواهر زاده وی –نوشته و در سال 1987با تیراژ80 هزار نسخه در باکو منتشر شده است.

منبع:قاچاق کرم به کوشش سیروس سعدوندیانارسال توسط يوسف غيورزاده

اسلایدر